วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการพัฒนาบุคลากร

งานจ้างจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content