วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ธนาคารออมสินภาค 6 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาโดยภาค 1-18

งานจ้างก่อสร้างหลังคาโดมคลุมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ธนาคารออมสินภาค 6 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานปรับปรุงซ่อมแซมสาขาโดยภาค 1-18

วงเงินงบประมาณ

1,357,000.00

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2565