วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล

งานจ้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content