วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจัดทำระบบรองรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now ผ่านช่องทาง LINE Official Account GSB NOW ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

งานจัดทำระบบรองรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now ผ่านช่องทาง LINE Official Account GSB NOW ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2566
Skip to content