วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content