วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > งานกิจกรรม GSB Infinite Banking Live “Health Brings Wealth” by Dr.Amp สำหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ่ ของฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วันจันทร์ โปรดักชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 249,811.65 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

งานกิจกรรม GSB Infinite Banking Live “Health Brings Wealth” by Dr.Amp สำหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ่ ของฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วันจันทร์ โปรดักชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 249,811.65 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

249,811.65

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2564