วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์แจ้

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์แจ้

วงเงินงบประมาณ

2,882,525.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,882,525.- บาท

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content