วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ขออนุมัติเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ณ Family Mart จำนวน 2 แห่ง

ขออนุมัติเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ณ Family Mart จำนวน 2 แห่ง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content