วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมจัดทำป้ายยื่นรูปแบบใหม่ พร้อมตั้งเสาสูง 6 เมตร จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “

“ขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมจัดทำป้ายยื่นรูปแบบใหม่ พร้อมตั้งเสาสูง 6 เมตร จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

111,000.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร