วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > กิจกรรม “สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรพย์” ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง: ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานข้อตกลง/Post Finance

กิจกรรม “สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรพย์” ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง: ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานข้อตกลง/Post Finance

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content