วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > การเช่าใช้ระบบ เพื่อส่งข้อความสั้น (SME) แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ แบบราคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้

การเช่าใช้ระบบ เพื่อส่งข้อความสั้น (SME) แจ้งเตือนให้ชำระหนี้ แบบราคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้

วงเงินงบประมาณ

14,000,000.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2563
Skip to content