วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service (Office365) ระยะเวลา 24 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบริการโทรคมนาคม

การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service (Office365) ระยะเวลา 24 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบริการโทรคมนาคม

วงเงินงบประมาณ

2,542,320.00

วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2564