วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > การเช่าเพื่อต่อสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 11 แห่ง

การเช่าเพื่อต่อสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 11 แห่ง

วงเงินงบประมาณ

552,685.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร