วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > การเช่าบริการ การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader (Sales and Services unit on Mobile : SUMO) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การเช่าบริการ การให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader (Sales and Services unit on Mobile : SUMO) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ

44,066,880.00

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2565
Skip to content