วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Access Switch สำหรับ Data Center พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Access Switch สำหรับ Data Center พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,302,400 .00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,266,264 .00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content