วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “การจ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่ และกิจกรรมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวันครสวรรค์ และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์”

“การจ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่ และกิจกรรมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวันครสวรรค์ และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content