วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > การจ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสิน ของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

การจ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสิน ของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

11,320,000.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ย. 2564
Skip to content