สลากออมสิน

banner banner

รางวัลพิเศษ สลากออมสิน 2 ปี (ดิจิทัลและใบสลาก) ฝากระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

 

ครั้งที่ 2 ออกรางวัลวันที่ 1 เมษายน 2566

จำนวน 14 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

 

ครั้งที่ งวดที่ หมวด เลขที่
1 233 P 3074196
2 233 9754435
3 234 2943068
4 233 X 3999175
5 233 8727959
6 233 8967118
7 233 0481567
8 234 6799648
9 232 3069844
10 233 1564281
11 232 4077017
12 234 8511472
13 234 6769065
14 233 9497745

 

 

ครั้งที่ 1 ออกรางวัลวันที่ 1 มีนาคม 2566

จำนวน 14 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

ครั้งที่ งวดที่ หมวด เลขที่
1 233 1467069
2 233 9146616
3 233 8201888
4 233 7511321
5 232 3570935
6 233 9433190
7 232 5707184
8 233 I 3040611
9 232 2968960
10 233 6234876
11 233 M 1284208
12 233 8023654
13 233 6842078
14 233 4538458

 

Skip to content