รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ปี 2564

 

ปี 2563

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของธนาคารออมสิน ไตรมาส 3-4