กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปี 2564

หน่วยงานกำกับดูแล / หน่วยงานราชการ

 

ลูกค้า

คู่ค้า

 

สังคม

 

พนักงาน

ปี 2563

หน่วยงานกำกับดูแล / หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ค้า

 

 

สังคม

 

พนักงาน