banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลังออมสิน ยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดภูเก็ต

Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลังออมสิน ยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดภูเก็ต

13 ก.ค. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลังออมสิน ยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดภูเก็ต ณ เรด เมาน์เทน กอล์ฟ คลับ จ. ภูเก็ต ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสิน ผู้บริหารจังหวัด ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 รวมถึงหน่วยงานภาคีพันธมิตรเพื่อช่วยกันยกระดับ SMEs ไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่นยืนพร้อมก้าวสู่ยุค 5.0 ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของธนาคาร ผู้บริหารของจังหวัด และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานภาคีพันธมิตร ด้วย

Skip to content