banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินคว้า The Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards 2021 : Corporate Excellence ประเภทธุรกิจการเงิน

ออมสินคว้า The Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards 2021 : Corporate Excellence ประเภทธุรกิจการเงิน

30 มิ.ย. 2564

            ธนาคารออมสินประกาศความสำเร็จในเวทีนานาชาติได้รับรางวัล The Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 โดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้มอบรางวัล APEA ในสาขา Corporate Excellence Awards องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ประจำปี 2021 ประเภทธุรกิจการเงินให้กับธนาคารออมสิน ในงานประกาศผลรางวัล APEA 2021 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในรูปแบบ Virtual Platform เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

            โดยรางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างบูรณาการ ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน กับการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก และผู้ประกอบการ SMEs ในการช่วยยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผ่านมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม    

Skip to content