สภากาชาดไทยเปิดรับอาสาสมัครแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภากาชาดไทยเปิดรับอาสาสมัครแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป

สภากาชาดไทยเปิดรับอาสาสมัครแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป

4 มิ.ย. 2564

Atm Createแพทย์ พยาบาลและจิตอาสา 01