banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนการสร้างอาคารถาวรวัตถุโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ออมสินส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนการสร้างอาคารถาวรวัตถุโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

19 มิ.ย. 2567

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินโดยคุณจีรนันท์ เขตสกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และสื่อสารเพื่อความยั่งยืน มอบการสนับสนุนการสร้างอาคารถาวรวัตถุในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน โดยมีพล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content