banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส

มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส

14 มิ.ย. 2566

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายนพ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนโครงการการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21 แก่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของเยาวชน ฝึกทักษะด้านการเขียนรหัสและภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาภาคกลาง 5 และนักเรียนระดับมัธยมปลาย จำนวน 500 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content