banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. ปาฐกถาพิเศษ “Social Mission Integration : ออมสินเพื่อสังคม”

อธส. ปาฐกถาพิเศษ “Social Mission Integration : ออมสินเพื่อสังคม”

19 ส.ค. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Social Mission Integration : ออมสินเพื่อสังคม” ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 13 Leadership for Change – LFC#13 : BCG Model in Action ของมูลนิธิสัมมาชีพ โดยเน้นย้ำถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนภารกิจและบทบาทธนาคารเพื่อสังคมควบคู่กับการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ไปพร้อมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนคนไทย โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ ณ อาคารศาลาเฉลิมไทย บางกอกเวิลด์ สยามอะเมซิ่ง พาร์ค (สวนสยาม) กรุงเทพฯ

Skip to content