banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > SME D Bank ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

SME D Bank ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

14 มี.ค. 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินโดยคุณธวัช บุณยะรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจดิจิทัล คุณณัทธร โพธิแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) นำโดยคุณกัลยา เฉลิมโชคชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานบริหารเงินและบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบปฏิบัติการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content