banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > SME Bank ศึกษาดูงานด้านบริหารความเสี่ยงของออมสิน

SME Bank ศึกษาดูงานด้านบริหารความเสี่ยงของออมสิน

8 ก.ค. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินโดยคุณสมชาย ตันสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) นำโดย คุณวิยะดา มะโนประเสริฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคารออมสิน ณ ห้องสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content