banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) แจ้งเบาะแสภัย ไซเบอร์

แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) แจ้งเบาะแสภัย ไซเบอร์

8 มี.ค. 2564

 

F0743c2e9c40c252bf84e19306521850

“ รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์ “

 

หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Rootan”  ของศูนย์สืบสวนไซเบอร์    กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Skip to content