ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ชั่วคราว หลังมีผู้ลงทะเบียนแล้ว กว่า 1,500 ราย เต็มวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ชั่วคราว หลังมีผู้ลงทะเบียนแล้ว กว่า 1,500 ราย เต็มวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

ออมสินปิดลงทะเบียนสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ชั่วคราว หลังมีผู้ลงทะเบียนแล้ว กว่า 1,500 ราย เต็มวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

21 ก.พ. 2564

ฉบับที่7

 

แจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อ Sme มีที่มีเงิน Final Ver3