โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรมกับธนาคารทุกครั้ง – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรมกับธนาคารทุกครั้ง

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรมกับธนาคารทุกครั้ง

1 ต.ค. 2563