banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน เปิดจองซื้อหุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน เปิดจองซื้อหุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4 ม.ค. 2566

เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566
ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ย [3.30-3.50]% ต่อปี
ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ย [4.00-4.25]% ต่อปี
ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ย [4.25-4.50]% ต่อปี

หุ้นกู้ 66

Skip to content