banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคบริการ ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีและดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กร

ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคบริการ ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีและดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กร

8 พ.ค. 2566

01

 

 ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคบริการ ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีและดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กรเข้าเยี่ยมชมสินค้าและบริการด้านดิจิทัลกว่า 50 บริษัท สินค้ามากกว่า 100 รายการ จากทั่วประเทศ และร่วมเจรจาธุรกิจ พูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

 ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มการแพทย์และดิจิทัลสู่การเป็นคู่ค้ากับองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ ของ สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ภายในงานจะได้รับฟังการบรรยาย “ข้อมูลระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / อัพเดทระบบการขึ้นทะเบียน e-GP / การอุทธรณ์” จากกรมบัญชีกลาง ***พร้อมร่วมประชุมให้ความเห็นถึงปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา

 สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/smpgp66g

 เลือกชมสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3NwkZdo

 สอบถามข้อมูลได้ที่สถาบัน SMI : คุณภาคภูมิ โทรศัพท์ 02-345-1108, 02-345-1093

Skip to content