banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งปิดจุดให้บริการถนนข้าวสาร และหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถนนข้าวสาร

แจ้งปิดจุดให้บริการถนนข้าวสาร และหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถนนข้าวสาร

22 มิ.ย. 2564

รายละเอียด :

แจ้งปิดจุดให้บริการถนนข้าวสาร และหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถนนข้าวสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถใช้บริการในพื้นที่ใกล้เคียงได้ที่สาขาบางลำภูบน ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content