banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนโดยทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนโดยทั่วไป

9 มี.ค. 2565

Capture

22

รายละเอียด : 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนโดยทั่วไป ประชาชนที่มีความประสงค์ขอแลก สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Skip to content