banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งปิดระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.30-07.00 น.

ขอแจ้งปิดระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.30-07.00 น.

9 ก.ค. 2564

18 07 64 ปิดระบบโอนเงินระหว่างธนาคาร

Skip to content