banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ 108 ปี ธนาคารออมสิน

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ 108 ปี ธนาคารออมสิน

30 ก.ย. 2563

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “108 ปี ธนาคารออมสิน” ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 469 ผลงาน โดยธนาคารได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสาขาที่เกี่ยวข้อง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ร่วมกับผู้บริหารธนาคารออมสิน ในการคัดเลือกผลงานที่นำเสนอจุดยืนของธนาคารออมสินได้อย่างชัดเจน ด้วยรูปแบบที่สวยงาม และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในสื่อเผยแพร่ต่างๆ ของธนาคาร โดยพิจารณาจากตัวอย่างผลงานที่ส่งเข้าประกวดและแนวคิดการออกแบบ (Design Concept) ที่เจ้าของผลงานนำเสนอ

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของคุณวีร์กวิน พงศ์เตชะพิศาล
ด้วย Design Concept ที่แสดงถึงรากฐานแห่งความมั่นคง การเติบโตยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลของและนวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นผลงานการออกแบบตรงใจกรรมการมากที่สุด เพราะได้สะท้อนถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่เติบโตเคียงข้างประชาชนคนไทยมาอย่างมั่นคง พร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล และการออกแบบยังสื่อถึงความหมายที่ชัดเจน แสดงถึงอัตลักษณ์ของธนาคารออมสิน และยังเป็นสื่อกลางที่สามารถสร้างการเข้าถึงและจดจำง่าย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของคุณอานันต์ ขยันการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของคุณปิติ คำพูล

 

ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน และโปรดติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกได้ในโอกาสต่อไป

 

———————————————————————————————————————

 

 

 

Skip to content