ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน

27 ต.ค. 2564