banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน จัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม Social Bond ของการเคหะแห่งชาติ มุ่งบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

ธนาคารออมสิน จัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม Social Bond ของการเคหะแห่งชาติ มุ่งบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

21 ก.ย. 2563

Skip to content