banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต : ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต : ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

1 ธ.ค. 2565
Skip to content