banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดสร้างเกมรณรงค์บริจาคโลหิต จากคอมพิวเตอร์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดสร้างเกมรณรงค์บริจาคโลหิต จากคอมพิวเตอร์

13 มิ.ย. 2565

Create Atm ชิงโล่ ศูนย์โลหิต 01

Skip to content