banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอแจ้ง MyMo ขยายเวลาในการปรับปรุงระบบในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงเวลา 20.00 น. ธนาคารกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ธนาคารออมสินขอแจ้ง MyMo ขยายเวลาในการปรับปรุงระบบในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงเวลา 20.00 น. ธนาคารกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

18 พ.ค. 2564

Mymo Facebook Content 19 9 56

Skip to content