banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไลฟ์ฟินคอร์ป ผู้ให้บริการ LiVE Platform ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ Start up สมัครเข้าร่วมโครงการ LiVE Grant

ไลฟ์ฟินคอร์ป ผู้ให้บริการ LiVE Platform ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ Start up สมัครเข้าร่วมโครงการ LiVE Grant

11 มี.ค. 2564

 

ไลฟ์ฟินคอร์ป ผู้ให้บริการ LiVE Platform ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ Startups สมัครเข้าร่วมโครงการ LiVE Grant โครงการที่จะสนับสนุน SMEs และ Startups ให้เห็นความสำคัญของ Online Enterprise System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยเงินสนับสนุนการใช้ Online Enterprise System มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท

 

LiVE Platform เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับระบบจัดการองค์กรออนไลน์ (Online Enterprise System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจมีการขยายตัวย่อมมีธุรกรรมจำนวนมากขึ้น ระบบจัดการองค์กรออนไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.live-platforms.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ สำหรับสมาชิก LiVE Platform เท่านั้น

 

Lp

 

AccrevoBizvelocityFlowaccountKiuNestedPeakenginePear AccountingTr CloudZtrus

Skip to content