ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ปี 2563 ในระดับผลการประเมิน AA ด้วยคะแนน 97.19 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ปี 2563 ในระดับผลการประเมิน AA ด้วยคะแนน 97.19

ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA ปี 2563 ในระดับผลการประเมิน AA ด้วยคะแนน 97.19

29 ก.ย. 2563