banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากทางแอปพลิเคชัน #MyMo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากทางแอปพลิเคชัน #MyMo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

25 ม.ค. 2564

375773

 

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากทางแอปพลิเคชัน #MyMo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารขอบคุณลูกค้า ประชาชน ที่ให้ความสนใจสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นจำนวนมาก

 

Skip to content