banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2564

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2564

2 ส.ค. 2564

S 14598387

 

นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

?สาขา / หน่วยให้บริการ 7 วัน
– ในห้างสรรพสินค้า ปิดเวลา 17.00 น.
– นอกห้างสรรพสินค้า ปิดเวลา 15.00 น.

?สาขาอื่น ๆ ของธนาคาร
เปิดทำการ เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ

– MyMo
– ตู้ ATM-ADM
– Internet Banking

Skip to content