banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธปท.- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

ธปท.- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

24 พ.ย. 2564

Artboard 1 Copynew

 

Press Release ธปท

Skip to content