banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินประกาศตัวเลขปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยต่ำ ครบ 1 ปี ให้กู้แล้วกว่า 16,000 ล้านบาท สนองนโยบายรัฐช่วยผู้มีรายได้น้อยแล้วร่วม 800,000 ราย

ออมสินประกาศตัวเลขปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยต่ำ ครบ 1 ปี ให้กู้แล้วกว่า 16,000 ล้านบาท สนองนโยบายรัฐช่วยผู้มีรายได้น้อยแล้วร่วม 800,000 ราย

28 มี.ค. 2565
Skip to content