banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก

ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก

17 ต.ค. 2564

556871

Skip to content