banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ร่วมกับสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

8 ส.ค. 2564

ธนาคารออมสิน เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ อำนวยความสะดวกแก่สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้าของสถานประกอบการ เช่น เนอร์ซิ่งโฮม บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนธนาคารออมสิน ครั้งที่ 2 หลังจากจัดไปแล้ว 1 ครั้งในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา สำหรับครั้งที่ 2 นี้ มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 ราย

Skip to content